Recertifikace

Arborista

Konzultant

ČCA - Konzultant

Prodlužování platnosti certifikace Český Certifikovaný Arborista - Konzultant

Po uplynutí platnosti certifikátu ji lze prodloužit tzv. recertifikací.

Recertifikaci je možné absolvovat jedním ze dvou níže uvedených způsobů.Pro všechny způsoby recertifikací platí, že dokumenty, které předkládáte, resp. organizace/osoba, která Vám je vystavuje, musí akceptovat Evropské arboristické standardy (www.europeanarboriculturalstandards.eu) a případně národní specifika vyplývající z národních arboristických standardů (Standardy péče o přírodu a krajinu v ČR, Arboristické štandardy na Slovensku).

Recertifikaci si mohou certifikovaní arboristé udělat do 1 roku od ukončení platnosti certifikátu. Pokud tak neučiní, je nutné celou certifikační zkoušku absolvovat znovu!

Varianta 1: Průběžné vzdělávání v oboru arboristika

Žadatel musí doložit, že se v uplynulých třech letech průběžně vzdělával v oboru arboristika absolvováním alespoň jedné z následujících možností nebo byl sám přednášející osobou:

  • Komplexní vzdělávací programu s délkou trvání více než 2 měsíce v oborech arboristika a příbuzných. Žadatel dokládá kopii diplomu a seznam absolvovaných předmětů.
  • Odborný předmět na některé z VŠ, VOŠ, případně absolutorium speciálního školení v oboru. Žadatel dokládá sylabus předmětu a potvrzení o zkoušce, případně název kurzu a kopii certifikátu.
  • Vědecká konference či mezinárodní vědecká konference, uznaná národní nebo mezinárodní odborná konference, odborné semináře, workshop. Celková doba absolvování jmenovaných aktivit musí dosahovat minimálně 60 hodin. Žadatel dokládá název akce, místo, datum konání, program a potvrzení o účasti na konferenci.

Pro recertifikaci lze uznat pouze aktivity absolvované v době platnosti certifikace.

Recertifikace průběžným vzděláváním v oboru prodlužuje platnost certifikace o tři roky od posledního data platnosti certifikátu.

Poplatek za prodloužení certifikátu formou zaslaných podkladů o průběžném vzdělávání je:

  • recertifikace ČCA - Konzultant = 2.000,- Kč bez DPH (k 15.9.2022)
  • v případě souběhu více re-certifikací ČCA je cena stanovena v samostatném dokumentu

Varianta 2: Recertifikační zkouška

Recertifikační zkouška pro úroveň Český certifikovaný arborista - Konzultant probíhá formou napsání testu a provedení praktické části zkoušky “Hodnocení”. Recertifikační zkouška prodlužuje platnost certifikace o tři roky.

Objednání recertifikační zkoušky probíhá e-mailem nebo přes e-shop ČSOP - AA (https://links.arboristika.cz/RE-certifikace-CCA-KONZULTANT)

Cena recertifkační zkoušky je:

  • celkem = 5.700,- Kč bez DPH (cena k 15.9.2022)
  • ČCA - Konzultant - opakuji - TEST = 2.100,- Kč bez DPH
  • ČCA - Konzultant - opakuji - HODNOCENÍ = 3.600,- Kč bez DPH

Poznámka

Všechny ceny výše uvedené jsou bez DPH a obsahují poplatek za prodloužení dané certifikační úrovně a to včetně zaslání certifikátu a ID karty v elektronické podobě na e-mail recertifikované osoby. V případě, že bude chtít recertifikovaný obdržet i fyzickou verzi certifikátu a ID karty, tak je poplatek navýšen o tisk a poštovné. Standardně se jedná o částku 370,- kč bez DPH (250,- Kč bez DPH za tisk certifikátu a ID karty a 120,- Kč bez DPH za poštovné).

Kontakt pro další informace a podávání žádostí o recertifikace: recertifikace@arboristika.cz