Naším cílem je vytvořit dostatečnou databázi odborníků, kteří splňují základní předpoklady pro kvalitní práci v arboristických disciplínách.

Systém certifikací podporuje vzdělávání a kvalifikační růst pracovníků v jednotlivých úrovních péče o stromy.

Pozemní pracovník

Jedná se o odborného pracovníka, který provádí pěstební opatření na dřevinách rostoucích mimo les. Mezi těžiště jeho činnosti patří výsadby, ochrana dřevin, ošetřování bez využívní výškových technik a kácení. Vše v souladu s odbornými znalostmi, bezpečnostními předpisy a oborovými normami.

Plošinář

Pracovník, využívající pro základní oblast řezů a dalších typů zásahů hydraulickou plošinu. Certifikace opět prověřuje nejen odbornost v oblasti arboristických technik, ale i zajišťování pracovního prostoru, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Stromolezec

Odborný arborista, používající pro provádění ošetření v korunách stromů stromolezeckou techniku. Specializace zahrnuje provádění řezů, instalaci vazeb, pokročilé znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti při výškových pracích.

Konzultant

Náplní práce konzultanta je poradenská činnost. Konzultant musí znát a zvážit všechny aspekty péče o dřeviny včetně fyziologie a biomechanických vlastností dřevin, funkce dřevin na stanovišti, přítomných organismů, souvisejících zákonů a bezpečnostních předpisů. Jednou ze zásadních oblastí je zajišťování ochrany dřevin při stavební činnosti a spolupráce s architektem.

Proč by měl arborista
usilovat o certifikace?

Pro arboristu představuje certifikace lepší uplatnění na trhu práce a silnější pozici ve výběrových řízeních.

Proč chtít
certifikované aboristy?

Pro zadavatele prací poskytuje certifikovaný arborista určitou záruku, že certifikovaná osoba je v daném oboru vzdělaná a má tak dostatečné zkušenosti ke zdárnému zvládnutí předmětné práce.

Seznam certifikovaných arboristů

Nejbližší termíny certifikací

Často kladené otázky (FAQ)

Nositel programu

Logo Českého svazu ochránců přírody

Spoluvyhlašovatel

Logo Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

Kancelář

Logo Arboristické akademie

Partneři

Logo Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Logo Singing rock Logo Svazu zakládání a údržby zeleně Logo Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Logo Work Safety Správa železniční dopravní cesty ISA Slovensko

Arboristická akademie
Sokolská 1095
280 02 Kolín