Naším cílem je vytvořit dostatečnou databázi odborníků, kteří splňují základní předpoklady pro kvalitní práci v arboristických disciplínách.

Systém certifikací podporuje vzdělávání a kvalifikační růst pracovníků v jednotlivých úrovních péče o stromy.

Arborista

Jedná se o odborného pracovníka, který provádí pěstební opatření na dřevinách rostoucích mimo les. Mezi těžiště jeho činnosti patří výsadby, ochrana dřevin, ošetřování bez využívání výškových technik a kácení. Vše v souladu s odbornými znalostmi, bezpečnostními předpisy a oborovými normami.

Silničář

Jedná se o odborného pracovníka, který je specialistou pro péči o doprovodnou zeleň komunikací. Provádí základní kontrolní činnost soliterně rostoucích stromů a porostů dřevin, je specialistou pro realizaci základního ošetření travních porostů a dřevin, specialistou pro realizaci speciálních typů zásahů včetně rizikového kácení stromů rostoucích jako příslušenství pozemních komunikací a v jejich ochranném pásmu. Dle konkrétní úrovně se jedná o specialistu pro zadávání prací, projekční přípravu, provádění dendrologického průzkumu a technologického dozoru investora na dřevinách rostoucích v doprovodu pozemních komunikací.

Proč by měl arborista
usilovat o certifikace?

Pro arboristu představuje certifikace lepší uplatnění na trhu práce a silnější pozici ve výběrových řízeních.

Proč chtít
certifikované aboristy?

Pro zadavatele prací poskytuje certifikovaný arborista určitou záruku, že certifikovaná osoba je v daném oboru vzdělaná a má tak dostatečné zkušenosti ke zdárnému zvládnutí předmětné práce.

Seznam certifikovaných arboristů

Nejbližší termíny certifikací

Často kladené otázky (FAQ)

Nositel programu

Logo Českého svazu ochránců přírody

Spoluvyhlašovatel

Logo Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

Kancelář

Logo Arboristické akademie

Partneři

Logo Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Logo Singing rock Logo Svazu zakládání a údržby zeleně Logo Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Logo Work Safety Správa železniční dopravní cesty ISA Slovensko

Arboristická akademie
Sokolská 1095
280 02 Kolín