Naším cílem je vytvořit dostatečnou databázi odborníků, kteří splňují základní předpoklady pro kvalitní práci v arboristických disciplínách.

Systém certifikací podporuje vzdělávání a kvalifikační růst pracovníků v jednotlivých úrovních péče o stromy.

Pozemní pracovník

Jedná se o odborného pracovníka, který provádí pěstební opatření na dřevinách rostoucích mimo les. Mezi těžiště jeho činnosti patří výsadby, ochrana dřevin, ošetřování bez využívní výškových technik a kácení. Vše v souladu s odbornými znalostmi, bezpečnostními předpisy a oborovými normami.

Plošinář

Pracovník, využívající pro základní oblast řezů a dalších typů zásahů hydraulickou plošinu. Certifikace opět prověřuje nejen odbornost v oblasti arboristických technik, ale i zajišťování pracovního prostoru, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

Stromolezec

Odborný arborista, používající pro provádění ošetření v korunách stromů stromolezeckou techniku. Specializace zahrnuje provádění řezů, instalaci vazeb, pokročilé znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti při výškových pracích.

Konzultant

Náplní práce konzultanta je poradenská činnost. Konzultant musí znát a zvážit všechny aspekty péče o dřeviny včetně fyziologie a biomechanických vlastností dřevin, funkce dřevin na stanovišti, přítomných organismů, souvisejících zákonů a bezpečnostních předpisů. Jednou ze zásadních oblastí je zajišťování ochrany dřevin při stavební činnosti a spolupráce s architektem.

Proč by měl arborista
usilovat o certifikace?

Pro arboristu představuje certifikace lepší uplatnění na trhu práce a silnější pozici ve výběrových řízeních.

Proč chtít
certifikované aboristy?

Pro zadavatele prací poskytuje certifikovaný arborista určitou záruku, že certifikovaná osoba je v daném oboru vzdělaná a má tak dostatečné zkušenosti ke zdárnému zvládnutí předmětné práce.

Seznam certifikovaných arboristů

Nejbližší termíny certifikací

  • 3. 9. 2020 Kostelec nad Černými Lesy Konzultant Koupit
  • 11. 9. 2020 Kolín Pozemní pracovník Koupit
  • 16. 10. 2020 Kolín Pozemní pracovník Koupit

Často kladené otázky (FAQ)

Nositel programu

Logo Českého svazu ochránců přírody

Spoluvyhlašovatel

Logo Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

Kancelář

Logo Arboristické akademie

Partneři

Logo Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Logo Singing rock Logo Svazu zakládání a údržby zeleně Logo Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Logo Work Safety Správa železniční dopravní cesty ISA Slovensko

Arboristická akademie
Sokolská 1095
280 02 Kolín