ČCA - Pozemní pracovník

Oblasti otázek

biologie dřevin Počet otázek: 67 kácení stromů Počet otázek: 36 ochrana stromů při stavební činnosti Počet otázek: 10 poznávání dřevin Počet otázek: 32 řez stromů Počet otázek: 70 rozpoznání problematického stromu Počet otázek: 6 výsadba stromů Počet otázek: 73

Working...