Další položka:

Otázka:

Strom je:

Zaškrtněte všechny správné odpovědi:

Working...