Další položka:

Otázka:

Odstranění silnější větve, kterou neudržíme v ruce, provádíme:

Zaškrtněte všechny správné odpovědi:

Working...