Další položka:

Otázka:

Při kácení stromů je nutno organizovat práce tak, aby pracovníci nepracovali:

Zaškrtněte všechny správné odpovědi:

Working...