Další položka:

Otázka:

Je v běžných případech nutná výměna půdy při výsadbě:

Zaškrtněte všechny správné odpovědi:

Working...