Další položka:

Otázka:

Kořenový prostor stromu při zřizování stavebních objektů je třeba chránit:

Zaškrtněte všechny správné odpovědi:

Working...