Další položka:

Otázka:

Masivní odumírání obvodových větví může znamenat:

Zaškrtněte všechny správné odpovědi:

Working...